HOC zoekt 2e trainer

Voor het komende seizoen 2021/2022 is HOC op zoek naar een trainer voor het 2e team.

HOC 2 komt dit seizoen uit in de reserve 2e klasse A.

Wellicht is er iemand binnen onze vereniging die belangstelling heeft.

Voor informatie kunt u zich wenden aan één van de leden van de Technische Commissie.

Goos Drent

Voorzitter TC