UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING (ALV)

woensdag 25 november a.s., aanvang 20.30 uur.

Woensdag 25 november houdt de vv HOC de jaarlijkse ALV.

Een ALV, die wij helaas op een andere wijze moeten houden, dan jullie van ons gewend zijn. 

Geen vergadering in de kantine, maar een digitale versie!!

Onze keuze om de vergadering op deze manier te organiseren, heeft natuurlijk alles te maken met de maatregelen, die door de regering, ivm Corona, zijn afgekondigd. 

Het is o.a. niet toegestaan om de kantine te gebruiken voor een vergadering.

Een digitale ALV houdt in, dat je een dag voor de vergadering een link krijgt toegestuurd, die je kunt activeren als je wilt deelnemen.

Belangrijk is wel, dat je in het geval van deelnemen, middels het activeren van de link, jouw deelname vooraf duidelijk aangeeft. 

Dat doe je, door uiterlijk 3 dagen voor de ALV, het deelnemen te bevestigen middels een email. Deze stuur je naar de secretaris, secretaris@vvhoc.nl of hbkuipers@hotmail.com

Bij bevestiging, wordt de link aan je doorgestuurd.

Lukt het niet om de 25e online deel te nemen, neem dan ook contact op met 1 van bovenstaande emailadressen.

In de digitale ALV wordt in ieder geval de stand van zaken besproken over het sportpark in Odoorn en de voortgang m.b.t. de samenwerking tussen HOC en ValtherBoys.

De volledige agenda en eventuele andere relevante stukken, krijg je uiterlijk 1 week voor de vergadering, toegestuurd via email.

Met vriendelijke groet,

Bert Kuipers, secretaris vv HOC