Extra algemene ledenvergadering 22 januari 20.00 uur in Odoorn

UITNODIGING extra Algemene LedenVergadering cq Ledenraadpleging

Zoals bekend heeft de gemeente Borger-Odoorn in het Kern- en Kaderbesluit aangegeven, dat er 4 kernen zijn. Binnen de kern, Exloo, Valthe en Odoorn is Odoorn aangewezen. Belanghebbenden, zoals de tennisverenigingen, dorpsbelangen, vv HOC en Valther Boys hebben voorstellen cq voorwaarden met de gemeente besproken over een complex in Odoorn. De gemeente heeft middels het inschakelen van een onderzoeksbureau gekeken naar haalbaarheid.

Stand van zaken nu is, dat er 2 opties zijn,t.w.:

Optie 1: renovatie cq verbouw huidige sportpark Odoorn

en

Optie 2: nieuw sportpark op andere locatie in Odoorn 

De gemeente heeft aan belanghebbenden gevraagd een voorkeur uit te spreken.

De vv HOC nodigt u daarom uit om op 

Woensdag 22 januari 2020 om 20.00 uur 

aanwezig te zijn in de kantine van sportpark Odoorn. om uw stem uit te brengen.

Op deze bijeenkomst zal een toelichting worden gegeven over de stand van zaken m.b.t. beide opties en de voortgang van de verdere procedure.

Daarna kunt u uw stem uitbrengen.

Om uw stem te kunnen uitbrengen, moet u lid zijn van vv HOC en zelf aanwezig zijn.

Een stem van een seniorenlid telt voor 3 en als ouders van een jeugdlid telt de stem voor 1.

Meerderheid van stemmen is bepalend.

De uitslag van deze stemming wordt het advies van vv HOC voor de gemeente.

Het bestuur van vv HOC hoopt, dat veel leden gehoor geven aan deze uitnodiging.

Namens het bestuur,

Bert Kuipers, secretaris vv HOC.