Fout op website

Door een foute code staan de verkeerde uitslagen bij JO15 en JO13. Er wordt aan gewerkt.